Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2019

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 18.661,2 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei  trimestriale pentru trimestrul I al anului 2019.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 536.151,6 mii lei.