Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.656,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2020.

De menționat faptul, că începînd cu 01 ianuarie 2020 contribuțiile și vărsămintele băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se calculează reieșind din prevederi noi ale Legii Nr. 575 din 26-12-2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, și anume:

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 641.153,5 mii lei.