Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul I al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26-12-2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte.

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul I al anului 2021 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 16.307,8 mii lei.

Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 743.985,3 mii lei.