Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2007.

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 3.056,6 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2007.
Totodată, sporirea mijloacelor destinate garantării depozitelor a fost condiţionată şi de veniturile obţinute din activitatea investiţională desfăşurată de către Fond pe parcursul anului curent.
Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 40.338,8 mii lei.