Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2008

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 3.891,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2008.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 60.336,2 mii lei.