Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2010

Resursele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.646,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2010.
Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 117.782,6 mii lei.