Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2011

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.163,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2011.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 146.682,4 mii lei.