Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2012

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.532,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2012.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 131.929,4 mii lei.