Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.038,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2013.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 164.334,6 mii lei.