Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.420,3mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei
trimestriale pentru trimestrul II al anului 2015.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor
persoanelor fizice constituie 238.207,6 mii lei.