Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2016

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.493,6 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2016.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 300.441,0 mii lei.