Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2017

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 7.044,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei  trimestriale pentru trimestrul II al anului 2017.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 384.419,9 mii lei.