Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2018

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 17.675,6 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei  trimestriale pentru trimestrul II al anului 2018.

De menționat, că contribuția încasată este calculată reieșind din nivelul plafonului de garantare stabilit la 20 mii lei începînd cu 01 ianuarie 2018.

 

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 465.330,1 mii lei.