Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2019

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 19.510,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2019.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 559.791,3 mii lei.