Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.860,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2020.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 664.277,2 mii lei.