Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2007.

În urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2007, mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 3.177,4 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 44.682,3 mii lei.