Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2008.

În urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2008, mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 4.001,9 mii lei.
Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 66.098,6 mii lei.