Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2009

Resursele Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.374,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2009.

Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 94.137,4 mii lei.