Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2010

Resursele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.620,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2010.
Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 124.890,1 mii lei.