Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2011

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.051,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2011.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 155.311,6 mii lei.