Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2012

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.602,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2012.

Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 140.313,0 mii lei.