Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.043,9 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2013.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor
persoanelor fizice constituie 171.926,0 mii lei.