Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2014

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.528,8 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2014.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 207.622,1 mii lei.