Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.059,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei
trimestriale pentru trimestrul III al anului 2015.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor
persoanelor fizice constituie 252.117,6 mii lei.