Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2016

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.510,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2016.

Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 322.433,2 mii lei.