Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2019

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 18.951,8 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2019.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 583.603,3 mii lei.