Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.744,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2020.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 691.025,6 mii lei.