Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte.

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul III al anului 2021 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 16.642,2 mii lei.

Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 796.411,8 mii lei.