Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul III al anului 2023 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 17.819,7 mii lei.

Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 1.128.843,6 mii lei.

Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza art. 121din Legea 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte.