Fondul a incasat contributia trimestriala pentru trimestrul IV al anului 2005

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.439,8 mii lei in urma achitarii de catre banci a contributiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2005.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice constituie 21.347,3 mii lei.