Fondul a incasat contributia trimestriala pentru trimestrul IV al anului 2006

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.796,3 mii lei in urma achitarii de catre banci a contributiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2006.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice constituie 33.304,3 mii lei.