Fondul a încasat contribuţia trimestriala pentru trimestrul IV al anului 2007

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 3.563,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2007.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 50.136,6 mii lei.