Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2008

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.049,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2008.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 73.681,8 mii lei.