Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2009

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 4.574,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2009.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 102.345,6 mii lei.