Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2010

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor
fizice s-au majorat cu 4.902,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei
trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2010.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor
persoanelor fizice constituie 131.881,2 mii lei.