Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2011

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor
fizice s-au majorat cu 5.355,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei
trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2011.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor
persoanelor fizice constituie 115.132,1 mii lei.