Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.510,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2013.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 181.465,8 mii lei.