Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2014

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.807,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei
trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2014.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor
persoanelor fizice constituie 218.688,7 mii lei.