Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2019

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 19.932,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2019.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 612.471,9 mii lei.