Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 16.698,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuției trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2020.

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 719.221,5 mii lei.