Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2022

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul IV al anului 2022 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 18.282,8 mii lei.

Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 959.803,2 mii lei.

Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte.