Fondul a încasat contribuţia trimestrială şi a dat publicităţii Raportul financiar pentru anul 2007

Pe parcursul trimestrului I al anului curent, de către firma de audit Ernst & Young S.R.L. au fost verificate si confirmate Rapoartele financiare ale Fondului pentru anul 2007.
La data de 22 aprilie 2008 Consiliul de administraţie a aprobat Raportul de activitate a Fondului pentru anul 2007, care a fost editat şi prezentat Parlamentului Republicii Moldova. Totodată, Fondul a dat publicităţii Raportul financiar anual si opinia firmei de audit.
Ca rezultat al gestionării eficiente a resurselor financiare, Fondul pe parcursul anului 2007 a înregistrat venituri din activitatea investiţională în suma totală de 4.103,0 mii lei, care au fost îndreptate spre majorarea mijloacelor destinate garantării depozitelor.
Pînă la data de 21 aprilie Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2008 în suma totală de 3.640,4 mii lei. Toate băncile autorizate au asigurat achitarea contribuţiei trimestriale în termenele stabilite de Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice, acumulate pe parcursul activităţii Fondului alcatuieşte 54.905,2 mii lei.