Fondul a încasat vărsământul obligatoriu anual

Până la data de 31 decembrie 2020 toate băncile licențiate au achitat vărsământul obligatoriu anual.
În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2021.