Fondul a încasat vărsământul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2019 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual.
În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2020.