Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2010 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual.
În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2011.