Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2011 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul
obligatoriu anual.
În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor
fizice in sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea
cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2012.