Fondul a majorat plafonul de garantare

Ţinînd cont de gradul de capitalizare a mijloacelor financiare destinate garantării depozitelor persoanelor fizice, precum şi evoluţia pozitivă a indicatorilor financiari, ce caracterizează dezvoltarea sistemului bancar, Consiliul de administraţie al Fondului la data de 22 decembrie 2008 a adoptat Hotărîrea privind determinarea plafonului de garantare. Aceasta prevede majorarea plafonului de garantare la nivelul de 6.000 lei moldoveneşti.
Noul plafon de garantare este stabilit pentru perioada: 1 aprilie 2009 – 31 martie 2010.