Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2008

În conformitate cu prevederile art. 29, lit.»o» din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2008 Parlamentului Republicii Moldova, care a fost verificat si confirmat de către firma de audit Ernst & Young S.R.L. şi aprobat de către Consiliul de administraţie la data de 10 aprilie 2009.