Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2009

În conformitate cu prevederile art. 29, lit.»o» din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2009 Parlamentului Republicii Moldova, care a fost verificat si confirmat de către firma de audit „Ernst & Young” S.R.L. şi aprobat de către Consiliul de administraţie la data de 16 aprilie 2010.