Fondul a transferat mijloace băneşti în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii”

În baza art. 2 al Legii Parlamentului Republicii Moldova nr. 190 din 30.09.2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181, art. 515 din 21.10.2011) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a transferat în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii” 48.091.753,8 lei, care reprezintă suma totală a depozitelor persoanelor fizice în mărimea garantată în situaţia din 19.06.2009, plătită de B.C. „Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare deponenţilor din contul mijloacelor băneşti acordate sub formă de credit de către Societatea pe Acţiuni „Banca de Economii”.
Ca urmare, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-a micşorat şi actualmente constituie 107.219,8 mii lei.